^Wróć na górę

Lata 1966-1978 - PTTK

Widokówki wydane przez PTTKWIDOKÓWKI WYKONANE LUB WYDANE
PRZEZ PTTK 1966-1978

Jak podaje Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK (http://khit.pttk.pl/) po zjednoczeniu w roku 1950 Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze. Wydawanie pocztówek zostało tym samym wznowione. Z punktu widzenia autorów tego serwisu najbardziej interesujące były te wydawane w zakładach produkcyjnych PTTK: w Kłodzku (1947-1993), w Jaśle (1952-1991) i we Wrocławiu (1954-1974). Zakłady te "powstawały równolegle do rozwoju PTTK, jako przedsiębiorstwa dochodowe, ale i popularyzujące działalność programową, podlegające formalnym uwarunkowaniom wydawniczym władz".

W stopkach drukarskich (miejscu na przyklejenie znaczka) widokówki spod znaku PTTK posiadać mogły dwoistą numerację:  17-xxx (gdzie "17" oznaczało Województwo Zielonogórskie a "xxx" to kolejny numer porządkowy) lub B-17-xxx(wielobarwne pocztówki zdjęciowe). Po reformie administracyjnej kraju Kostrzyn znalazł się w Województwie Gorzowskim, uległa zmianie także numeracja. Numer "17" został zastąpiony przez "11". Co ciekawe, wiele pocztówek zostało przedrukowanych (wznowionych) pod nowym numerem katalogowym, który został podany w nawiasach. Niemniej fakt ten powoduje niemałe zamieszanie w każdej kolekcji kart pocztowych.

Wypada tutaj dodać, że niektóre widokówki w latach '60 były wydane wspólnie z Biurem Wydawniczym "RUCH". Zostały one także ujęte w niniejszym spisie ze względu na to, że na rewersie tychże pocztówek znajdowała się informacja: "WYKONANO: PTTK - Zakład Wytwórczy "Foto-Pam" Wrocław" (dla dociekliwych: pod PTTK - Z.W. Wrocław podlegał Zarząd Urządzeń Turystycznych Fotolaboratorium i Pamiątkarstwo w Kłodzku na sygnaturze oznaczany jako Z.W.KŁODZKO).  Dużo widokówek było także produkowanych w zakładach wytwórczych PTTK, ale nie znalazło się na nich logo organizacji. Z posiadanych informacji wiem, że zarówno pocztówki wydane samodzielnie przez PTTK jak i we współpracy z "RUCH" (z logiem PTTK) należą do ozdób każdej kolekcji.

UWAGA! kryterium tej kategorii jest miejsce produkcji (wykonawca)

 
17267
Widokówka numer 17-267
opis: KOSTRZYŃ: Fragment odbudowanej części miasta
fotograf: J.F. Beeger
wydawca: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego
wykonawca: PTTK - Zakład Wytwórczy "Foto-Pam" Wrocław
znane wydania: 1966 (600 sztuk)more
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFBSiI
 
37508
Widokówka numer 37-508
opis: KOSTRZYŃ: Siedziba Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
fotograf: A. Stelmach
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: PTTK - Zakład Wytwórczy "Foto-Pam" Wrocław
znane wydania: 1968 (3000 sztuk)more
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFBSiI
 
37509
Widokówka numer 37-509
opis: KOSTRZYŃ: Fragment Osiedla Mieszkaniowego 
fotograf: A. Stelmach
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: PTTK - Zakład Wytwórczy "Foto-Pam" Wrocław
znane wydania: 1968 (4160 sztuk)more
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFBSiI
 
371324
Widokówka numer 37-1324
opis: KOSTRZYN: Szkoła Tysiąclecia im. Aleksandra Zawadzkiego
fotograf: J. Korpat
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: PTTK - Zakład Wytwórczy "Foto-Pam" Wrocław
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFBSiI
 
371328
Widokówka numer 37-1328
opis: KOSTRZYN: Ulica Mikołaja Kopernika
fotograf: J. Korpat
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: PTTK - Zakład Wytwórczy "Foto-Pam" Wrocław
znane wydania: 1968 (5100 sztuk)more
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFBSiI
 
17310
Widokówka numer 17-310
opis: KOSTRZYŃ: Pomnik na cmentarzu poległych żołnierzy Armii Radzieckiej
fotograf: J. Osuchowski
wydawca: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego
wykonawca: PTTK - Zakład Wytwórczy "Foto-Pam" Wrocław
znane wydania: 1972 (300 sztuk) / 1975 (600)more
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFBSiI / 1,70 zł + 20 gr na NFOZ
 
b17001
Widokówka numer B-17-001
opis: KOSTRZYŃ N. ODRĄ: Fragment miasta
fotograf: K. Mazur
wydawca: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego
wykonawca: PTTK - Zakład Wytwórczy "Foto-Pam" Wrocław
znane wydania: 1975 (2000 sztuk)more
cena: 6,30 zł + 20 gr na na NFOZ
 
b17002
Widokówka numer B-17-002
opis: KOSTRZYŃ N. ODRĄ: Dom Towarowy
fotograf: K. Mazur
wydawca: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego
wykonawca: PTTK - Zakład Wytwórczy "Foto-Pam" Wrocław
cena: 6,30 zł + 20 gr na na NFOZ
 
11025Widokówka numer 11-025
opis: KOSTRZYŃ: Fragment odbudowanej części miasta
fotograf: J.F. Beeger
wydawca: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego 
wykonawca: PTTK - Zakład Wytwórczy "Foto-Pam" Wrocław
znane wydania: 1977 (1000 sztuk) more
cena: 2,40 zł + 20 gr na NFOZ
 
11026
Widokówka numer 11-026
opis: KOSTRZYŃ: Pomnik na cmentarzu poległych żołnierzy Armii Radzieckiej
fotograf: J. Osuchowski
wydawca: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego
wykonawca: PTTK - Zakład Wytwórczy "Foto-Pam" Wrocław
znane wydania: 1977 (1000)more
cena: 2,40 zł + 20 gr na NFOZ
 
b11001
Widokówka numer B-11-001
opis: KOSTRZYŃ N. ODRĄ: Fragment miasta
fotograf: K. Mazur
wydawca: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego
wykonawca: PTTK - Zakład Wytwórczy "Foto-Pam" Wrocław
znane wydania: 1978 (1000 sztuk)more
cena: 6,30 zł + 20 gr na na NFOZ
 
b11002
Widokówka numer B-11-002
opis: KOSTRZYŃ N. ODRĄ: Dom Towarowy
fotograf: K. Mazur
wydawca: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego
wykonawca: PTTK - Zakład Wytwórczy "Foto-Pam" Wrocław
znane wydania: 1978 (1000 sztuk)more
cena: 6,30 zł + 20 gr na na NFOZ
 
Copyright © 2013. WidokiKostrzyna - Kostrzyn nad Odrą na powojennych widokówkach  Rights Reserved.