Lata 1961-1972 - RUCH

Widokówki wydane przez RUCHWIDOKÓWKI WYDANE PRZEZ RUCH 1961-1972

Jak podaje oficjalna strona RUCH (http://www.ruch.com.pl/) spółka powstała w roku 1918. Kanałem sprzedaży produktów oferowanych przez firmę były specjalne kioski umieszczane na dworcach kolejowych w całej Polsce. Jeszcze przed wojną RUCH wszedł na giełdę, przejmując od konkurencji punkty sprzedaży. W efekcie w 1935 roku miał ich już ponad 700. Jednym z celów przedsiębiorstwa było rozpowszechnianie polskich wydawnictw, w tym pocztówek (pod taką nazwą oficjalnie przyjęto do obiegu karty pocztowe w Polsce). Spełniały one wówczas bardzo ważną rolę w odradzającej się Polsce, będąc nośnikami polskości. W roku 1945 powstała Spółdzielnia "Czytelnik", która dała początek nowemu RUCHowi. Jak podaje Piotr Spychała w opracowaniu "Pocztówki województwa zielonogórskiego wydane przez RUCH w latach 1958-1975" w latach 1955-1972 Biuro Wydawnicze "RUCH" wydało ponad dwa miliardy (!) pocztówek. Po utworzeniu w 1973 roku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" nowa firma kontynuowała produkcję pocztówek i do roku 1989 wydała 295 milionów sztuk. Warto nadmienić, że w ramach tej ostatniej działała także Krajowa Agencja Wydawnicza, której logo jest jednak bardzo rzadko spotykane na widokówkach.

Karty pocztowe wyprodukowane w latach 1961-1975 posiadały numerację złożoną z kodu województwa (dla Kostrzyna był to nr "37": Województwo Zielonogórskie) oraz numeru porządkowego. Numeracja wyglądała więc przykładowo: "37-357". W latach 1975-1989, po reformie administracyjnej Kostrzyn znalazł się w granicach Województwa Gorzowskiego ("10"), ale w tamtym okresie widokówki z naszego miasta produkowała już KAW (dokałdniej od roku 1973-1989). Niektóre pocztówki były także produkowane przez PTTK na zlecenie RUCHu, dlatego brakuje ich w poniższym zestawieniu. W celu poznania pełnej historii pocztówki zachęcam do zapoznania się z opracowaniami Piotra Spychały i innych autorów zajmujących się tą problematyką.

Jeżeli chodzi o miejsce produkcji to do roku 1962 była to Spółdzielnia Wielobranżowa w Kłodzku. Potem w sygnaturze pojawia się oznaczenie tajemnicze ZFP "Ruch" (1963-1968) oraz ZG "Ruch" (1969-1972) czy w końcu Foto "Ruch" (1972). Niestety, nie są znane mi miejsca produkcji ukrywające się pod tymi sygnaturami - w okresie PRL RUCH był przecież monopolistą, posiadającym wiele drukarni rozsianych po całym kraju. Co zatem kryje się pod tymi skrótami? Być może czas rozwiąże tę tajemnicę...

 

37357
Widokówka numer 37-357
opis: KOSTRZYN: renesansowy portal zamku
fotograf: J. Siudecki
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: Spółdzielnia Wielobranżowa w Kłodzku
znane wydania: 1961 (1000 sztuk) / 1962 (1000 sztuk) / 1962 (3000 sztuk)more
cena: 1,40 zł + 20 gr na SFOS
 
37358
Widokówka numer 37-358
opis: KOSTRZYN: Nowa dzielnica mieszkaniowa - ul. Krótka
fotograf: J. Siudecki
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: Spółdzielnia Wielobranżowa w Kłodzku
znane wydania: 1962 (1000 sztuk) more
cena: 1,40 zł + 20 gr na SFOS
 
37359
Widokówka numer 37-359
opis: KOSTRZYN: Hotel Miejski
fotograf: J. Siudecki
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch" wykonawca: Spółdzielnia Wielobranżowa w Kłodzku
cena: 1,40 zł + 20 gr na SFOS
 
37360
Widokówka numer 37-360
opis: KOSTRZYN: Osiedle Tadeusza Kościuszki
fotograf: J. Siudecki
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: Spółdzielnia Wielobranżowa w Kłodzku / ZFP "Ruch" (1967)
cena: 1,40 zł / 1,70 zł (1967) + 20 gr na SFOS
 
37361
Widokówka numer 37-361
opis: KOSTRZYN: Cmentarz żołnierzy radzieckich
fotograf: J. Siudecki
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZFP "Ruch"
cena: 1,40 zł / 1,70 zł (1968) + 20 gr na SFOS
 
37507
Widokówka numer 37-507
opis: KOSTRZYN: ulica Mikołaja Kopernika
fotograf: A. Stelmach
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZFP "Ruch"
cena: 1,40 zł / 1,70 (1967/68) + 20 gr na SFOSmore
 
37508
Widokówka numer 37-508
opis: KOSTRZYN: siedziba Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
fotograf: A. Stelmach
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZFP "Ruch"
znane wydania: 1963 (1000 sztuk) / 1965 (1000 sztuk) / ?? (5000 sztuk) / również PTTKmore
cena: 1,40 zł + 20 gr na SFOS (1963/65); 2 zł
 
37509
Widokówka numer 37-509
opis: KOSTRZYN: Nowe osiedle mieszkaniowe
fotograf: A. Stelmach
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZFP "Ruch"
znane wydania: 1966 (1000 sztuk) / 1967 (2000 sztuk) / również PTTKmore
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFOS
 
37510
Widokówka numer 37-510
opis: KOSTRZYN: Fragment miasta
fotograf: A. Stelmach
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZFP "Ruch"
cena: 1,40 zł (1963) / 1,70 zł + 20 gr na SFOSmore
 
37754
Widokówka numer 37-754
opis: KOSTRZYN: Ulica Mikołaja Kopernika
fotograf: A. Śmietański
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZFP "Ruch"
cena: 1,40 zł (1965) / 1,70 zł + 20 gr na SFOS
 
37755
Widokówka numer 37-755
opis: KOSTRZYN: Ulica Mikołaja Kopernika
fotograf: A. Śmietański
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZFP "Ruch"
znane wydania: 1966 (1000 sztuk)more
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFOS
 
37756
Widokówka numer 37-756
opis: KOSTRZYN: Siedziba Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
fotograf: A. Śmietański
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch" wykonawca: ZFP "Ruch"
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFOSmore
 
37757
Widokówka numer 37-757
opis: KOSTRZYN: Renesansowy portal zamku
fotograf: A. Śmietański
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZFP "Ruch"
znane wydania: 1967 (1000 sztuk)more
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFOS
 
37758
Widokówka numer 37-758
opis: KOSTRZYN: Ulica Osiedlowa
fotograf: A. Śmietański
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZFP "Ruch"
znane wydania: 1966 (1000 sztuk)more
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFOS
  
37759
Widokówka numer 37-759
opis: KOSTRZYN: Fragment miasta
fotograf: A. Śmietański
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch" wykonawca: ZFP "Ruch"
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFOS
 
37760
Widokówka numer 37-760
opis: KOSTRZYN: Szkoła Podstawowa
fotograf: A. Śmietański
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZFP "Ruch"
znane wydania: 1966 (1000 sztuk)more
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFOS
 
371213
Widokówka numer 37-1213/I/68 oraz 37-1213/II/69
opis: KOSTRZYN: Skwer w centrum miasta
fotograf: J. F. Beeger
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZG "Ruch"
cena: 1,50 zł + 20 gr na SFBSiI
 
371271
Widokówka numer 37-1271/I/69
opis: KOSTRZYN: Skwer przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego
fotograf: K. Jabłoński
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZG "Ruch"
znane wydania: 1969 (20.000 sztuk)more
cena: 1,20 zł + 20 gr na SFBSiI
 
371279
Widokówka numer 37-1279/I/69 oraz 37-1279/II/71
opis: KOSTRZYN: Pawilony Handlowe przy ulicy Mikołaja Kopernika
fotograf: K. Jabłoński
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZG "Ruch"
cena: 1,50 zł + 20 gr na SFBSiI
 
371651
Widokówka numer 37-1651
opis: KOSTRZYN: Cmentarz żołnierzy AR poległych w walkach o wyzwolenie w 1945 roku
fotograf: J. Korpal
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZG "Ruch"
znane wydania: 1972 (1000 sztuk)more
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFBSiI
 
371710
Widokówka numer 37-1710
opis: KOSTRZYN: Sanatorium
fotograf: J. Osuchowski
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZG "Ruch"
znane wydania: 1972 (1000 sztuk)more
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFBSiI
 
371711
Widokówka numer 37-1711
opis: KOSTRZYN: Ulica Kolejowa
fotograf: J. Osuchowski
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZG "Ruch"
znane wydania: 1972 (1000 sztuk)more
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFBSiI
 
371712
Widokówka numer 37-1712
opis: KOSTRZYN: Sanatorium
fotograf: J. Osuchowski
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZG "Ruch"
znane wydania: 1972 (1000 sztuk)more
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFBSiI
 
371713
Widokówka numer 37-1713
opis: KOSTRZYN: Sanatorium
fotograf: J. Osuchowski
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZG "Ruch"
znane wydania: 1972 (1000 sztuk)more
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFBSiI
 
371714
Widokówka numer 37-1714
opis: KOSTRZYN: Cmentarz żołnierzy AR poległych w walkach o wyzwolenie w 1945 roku
fotograf: J. Korpal
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZG "Ruch"
znane wydania: 1972 (1000 sztuk)more
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFBSiI
 
371715
Widokówka numer 37-1715
opis: KOSTRZYN: Cmentarz żołnierzy AR poległych w walkach o wyzwolenie w 1945 roku
fotograf: J. Korpal
wydawca: Biuro Wydawnicze "Ruch"
wykonawca: ZG "Ruch"
znane wydania: 1972 (1000 sztuk)more
cena: 1,70 zł + 20 gr na SFBSiI