Lata 2000-2009 - Miasto Kostrzyn nad Odrą

umkWIDOKÓWKI WYDANE W LATACH 2000-2009
PRZEZ MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ

Dzięki uprzejmości i nieocenionej pomocy Pani Agnieszki Żurawskiej-Tatały z Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą możemy zaprezentować na łamach naszego serwisu również "miejskie" widokówki. Wydawane one były w niewielkich nakładach ale magistrat podszedł do sprawy bardzo profesjonalnie - na pocztówkach widoczne są zarówno czasy, kiedy miasto rozwijało się przed rokiem 1945 jak i zupełnie nowy, zmieniający się, polski Kostrzyn nad Odrą. Warto zaznaczyć, że poza wyjątkami nie były to pojedyncze wydawnictwa, ale całe komplety w gustownych opakowaniach (booklet - okładka). Na łamach serwisu prezentujemy wszystkie widokówki wydane przez urząd - zarówno te okazjonalne jak i komplety. W przyszłości planujemy dodać także pocztówki wydane przez KCK...

Widokówki wydawane przez Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą charakteryzują się bogatą szatą graficzną na awersie. W niemal każdym przypadku czy to zdjęcie archiwalne czy współczesne (do roku powstania!) zostało ozdobione w sposób nie krzykliwy, ale bardzo ładny - widać dobrą rękę grafika. Niestety na rewersie w większości brakuje informacji pozwalających je skatalogować i tylko dzięki pomocy A. Żurawskiej-Tatały można było zamierzony efekt osiągnąć. Pocztówki były wydawane w większości w ozdobnych bookletach i rozdawane jako komplety. Nie były także dziełem przypadku - większość z nich łączy się z projektami unijnymi, którego partnerem było miasto.

Pocztówki przedstawiają, jak już wspomniano, czasy przedwojenne - korzystając przy tym z bogatego dziedzictwa lokalnych, niemieckich wydawców sprzed roku 1945. Pozwala to zderzyć je z rzeczywistością i ukazać, jak niewiele obecny Kostrzyn nad Odrą nawiązuje do "tamtego" miasta. Również powojenne zdjęcia, choć przecież od wydania dzieli je niewiele lat, przedstawiają już często miejsca, których nie ma. Radość odkrywania tych szczegółów pozostawiam jednak Państwu...

booklet2000
Komplet widokówek z roku 2000
opis: 700 lat miasta Kostrzyna / 700 Jahre der Stadt Kustrin
fotograf: archiwalne widokówki w nowej szacie graficznej
wydawca: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
wykonawca: Poligraf Sp.z o.o.
nakład: 10.000 sztuk (2000 r.)button wiecej
cena: bezpłatnie rozdawane podczas I Dni Twierdzy Kostrzyn